Sortmund Czapka garnizonowa sił powietrznych z orzełkiem metalowym - podoficer