Jan Paweł II w Polsce 2002 r - POŻEGNANIE W KRAKOWIE BALICACH - DVD